Welkom bij het Stroke Team Gent!


De vzw Stroke Team Gent werd opgericht in 2018 en vloeide voort vanuit de reeds langer bestaande strokewerkgroep. 


Wat doet het Stroke Team?

  • Informeren en sensibiliseren van de brede bevolking
  • Behartigen van belangen van patiënten
  • Ruimte laten voor het delen van ervaringen
  • Hulp bieden bij de re-integratie in het sociale en professionele leven
  • Organiseren van allerhande gezondheidsbevorderende activiteiten (informatief, ontspannend, sportief,...)