Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website https://www.stroketeamgent.be met betrekking tot de op de website www.stroketeamgent.be aangeboden producten. De website www.stroketeamgent.be is eigendom van en wordt beheerd door vzw Stroke Team en heeft haar maatschappelijke zetel te Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent. 

Door een bestelling te plaatsen op www.stroketeamgent.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.stroketeamgent.be

2. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan vzw Stroke Team mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet je de producten op eigen risico en kosten terugsturen naar Stroke Team Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent. 

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Eventuele verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven bij de afrekening. Voor een bestelling geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Stroke Team houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Ondanks wij www.stroketeamgent.be met de nodige zorg hebben opgesteld, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen op de website www.stroketeamgent.be en de weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons. Dit zijn menselijke fouten.

4.VERZENDINGSKOSTEN

De verzendkosten worden aangegeven tijdens het afrekenen in het winkelmandje. De tarieven voor de België en Nederland kan je hieronder terug vinden. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om de juiste verzendingskost zodat we u de juiste verzendingskost kunnen meedelen.

4.1 BELGIË

In verwerking

4.2 NEDERLAND

In verwerking

5. PRODUCTINFORMATIE

Stroke Team Gent tracht de productomschrijvingen en het beeldmateriaal zo nauwkeurig en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (maten, materialen, kleuren,...), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op deze website zijn meestal afhankelijk van de instellingen van het beeldscherm en de grafische kaart van het toestel van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen soms afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

6. RETOURNEREN

Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u ons daarvan binnen 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien wij dit verzoek goedkeuren, zullen wij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Volg dan onderstaande stappen.

Stap 1: Breng ons op de hoogte

Breng ons binnen de 7 dagen na ontvangst van het artikel op de hoogte via e-mail: stroketeam@uzgent.be

Vermeld duidelijk om welk product van uw bestelling het gaat & wat de reden is van uw retour.

Wij laten u iets weten ivm uw retouraanvraag.

Stap 2: Verpak en etiketteer zorgvuldig

Om uw terugbetaling te kunnen garanderen moeten de goederen uiteraard onbeschadigd terug bij ons geraken. Zorg dus dat u zorgvuldig verpakt in een stevige doos die u goed dicht kleeft en voorzie de zending daarna van het etiket dat u hebt moeten uitprinten.

Kleef dit etiket goed zichtbaar op de grootste zijde van de doos.

Stap 3: Breng binnen in een postpunt

Breng daarna de zending binnen in een postkantoor of postpunt van Bpost of DPD

Voor DPD: https://www.dpd.com/nl_privateklanten#!retouren

Voor BPOST: https://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/pakjes-ontvangen/pakjes-ontvangen-in-een-afhaalpunt

Stap 4: Retourkosten

De kosten voor de retourzending zijn steeds ten laste van de klant, zowel voor België als Nederland.

Enkel als de reden van retour bij ons ligt omdat wij u een foutief of beschadigd artikel toe stuurden, is de retour kost uiteraard voor ons en wordt deze teruggestort.

Indien u de goederen zelf naar ons terugbrengt, te Gent, zijn er ook geen extra kosten aan verbonden.

Stap 5: Terugbetaling

Na ontvangst en controle van de goederen zullen wij u terugbetalen. Daarom is het belangrijk dat u een rekening nummer invult waarop we de terugbetaling kunnen doen.

In onze algemene voorwaarden staat dat we binnen de 14 dagen terugbetalen, in werkelijkheid gebeurt het meestal sneller

7. LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Stroke Team tracht een zo snel mogelijke levering te garanderen. Foutief gegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Onze prijzen zijn steeds exclusief het transport en de levering van de goederen. De kosten van transport en levering worden vermeld bij de betaling.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.
Onze pakketten worden binnen de 3 werkdagen verzonden.
Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een kwalitatieve & stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren. Dit kan op stroketeam@uzgent.be

8. BETALING

Indien een factuur niet betaald wordt binnen de 14 dagen na de plaatsingsdatum van het order, mogen wij onmiddellijk een schadevergoeding aanrekenen die overeenkomt met 10% van het factuurbedrag.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder dat wij onze uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

10. KLACHTEN

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

12. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze macht, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.stroketeamgent.be, kunt u per e-mail (stroketeam@uzgent.be) of telefonisch contact opnemen.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd.